XQR(R) är Teknologföreningens koncept för exkursioner såväl inom Finland som utomlands. Exkursionernas målsättning är att ge nationens medlemmar en inblick i företagslivet utanför nationens väggar. Tidigare utomlands XQRR:er har bland annat besökt Kina, Sydamerika och Central Europa. Exkursionen förverkligas med nationens krafter och erbjuder deltagarna en möjlighet att planera och förverkliga en resa och företagsbesök tillsammans med multinationella företag och aktörer.

Deltagarna är finlandssvenska nationsaktiva vid Aalto universitetets svenskspråkiga nation Teknologföreningen. Deltagarna kommer vara en tvärvetenskaplig grupp som representerar de flesta av universitetets högskolor och studieinriktningar.

Fun fact: Excursionen skrivs med ett R då det handlar om inlandsexkurion och med två R då det handlar om utlandsexkursion.