Effektivitet genom förenkling – få ut mera ur din organisation. Simplibo har en gedigen erfarenhet av teknologiföretag, programvaruföretag och start-up företag men även offentliga och tredje sektorns organisationer. Gemensamt för dem alla är att mycket energi många gånger går till spillo genom alltför komplicerade verksamhetsmodeller – eller total avsaknad av sådana. Känner du igen problemet? Ta då kontakt! – simplibo.com