För att genomföra utlandsexkursionen söker XQRR 2018 samarbetspartners och erbjuder talkoarbetare för såväl stora som små projekt. Ni kan bekanta er med dessa samarbetsmöjligheter nedan.

Företagssamarbete

Xqrr:en erbjuder flera olika möjligheter för företag att få synlighet i samband med vår resa och på så sätt även stöda oss finansiellt. Tag kontakt med xqrr.ens företagskontakt Cosmo Jenytin (cosmo[ät]xqrr.fi) för att höra mera om våra alternativ och vad som skulle passa just ert företag.

Här hittar ni webbsidorna för XQRR 2015: Sydamerika och XQRR 2013: Kina var ni kan bekanta er med vad en utlandsexkursion vid Teknologföreingen innebär. Som samarbetspartner kommer ni få synlighet i vår resepublikation. Här kan ni bekanta er med hur resebublikationen från Sydamerika-exkursionen såg ut.

Talkoarbete

Behöver du någon som sköter ditt trädgårdsarbete? Ordnar en fest? Serveringspersonal? Båt-tvätt? Xqrr:en tar emot allehanda talkouppdrag. Mot en överenskommen ersättning för att finansiera vår resa utför vi talkoarbeten med teknologkraft både stiligt och smidigt. Har du ett talkouppdrag som vi kunde hjälpa dig med? Ta då kontakt med xqrr:ens talkoansvariga Markus Arola på 0407766750 eller markus[ät]xqrr.fi