9 nätter, 3 länder, 3 städer.

XQRR 2018 äger rum mellan 28 september och 7 oktober 2018.

XQRR 2018 inleds i Ungern med tre nätter i Budapest med termalbad och världsarv. Resan fortsätter i Dubbelmonarkin: resans andra stad är Salzburg i det natursköna Salzkammergut var vi spenderar de tre följande nätterna. Under resans sista del vågar vi oss in i Bayern för att avsluta vår gemensamma resa i München. I månadsskiftet oktober-september. Under vistelsen i varje stad ämnar vi bekanta oss med staden, företagslivet samt intressanta platser i närområdet.

Förutom kulturella upplevelser är scoutingen efter samarbetsföretag i full gång. Målsättningen är att under vår resa besöka tre företag eller institutioner med anknytning till Finland och/eller den tekniska branschen. Om du har idéer får du mer än gärna föreslå dessa åt Excumästeriet!

Ändringar i resplanen kan bli aktuella för att möjliggöra företagsbesök eller ifall praktiska eller ekonomiska arrangemang så kräver, men inga drastiska ändringar förväntas.