Ramboll är ett ledande teknik-, design och konsultföretag som grundades i Danmark 1945. Företaget sysselsätter mer än 13 000 experter globalt och har särskilt stark representation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Asien-Stillahavsområdet. Med 300 kontor i 35 länder kombinerar Ramboll lokal erfarenhet med en global kunskapsbas. Vi strävar ständigt efter att leverera inspirerande och krävande lösningar som gör en verklig skillnad för våra kunder och slutanvändare samt samhället i stort. Ramboll är verksamt på följande marknader: byggnad, transport, planering och stadsbyggnation, vatten, miljö och hälsa, energi och ledningsrådgivning. Mer information finns på www.ramboll.fi.