XQRR är Teknologföreningens koncept för exkursioner såväl inom Finland som utomlands. Exkursionernas målsättning är att ge nationens medlemmar en inblick i företagslivet utanför nationens väggar. Tidigare utomlands XQRR:er har bland annat besökt Kina och Sydamerika. Exkursionen förverkligas med nationens krafter och erbjuder deltagarna en möjlighet att planera och förverkliga en resa och företagsbesök tillsammans med multinationella företag och aktörer.

Deltagarna är finlandssvenska nationsaktiva vid Aalto universitetets svenskspråkiga nation Teknologföreningen. Deltagarna kommer vara en tvärvetenskaplig grupp som representerar de flesta av universitetets högskolor och studieinriktningar.

XQRR 2018 kommer besöka Centraleuropa för att bekanta oss dess kultur och arbetsmöjligheterna för teknik-, konst-, och ekonomistuderande. XQRR:ens planeringsskede är i full gång och anmälningar till XQRR:en tas emot från Måndagen 26 Mars. XQRR:en äger rum under 9 dagar mellan 28 September – 7 Oktober 2018.