XQR2020 – Teknologföreningens Inlandsexcursion

 XQR(R) är Teknologföreningens koncept för exkursioner såväl inom Finland som utomlands. Exkursionernas målsättning är att ge nationens medlemmar en inblick i företagslivet utanför nationens väggar. Tidigare utomlands XQRR:er har bland annat besökt Kina, Sydamerika och Centraleuropa. Exkursionen förverkligas med nationens krafter och erbjuder deltagarna en möjlighet att planera och förverkliga en resa och företagsbesök tillsammans med multinationella företag och aktörer. Deltagarna är finlandssvenska nationsaktiva vid Aalto universitetets svenskspråkiga nation Teknologföreningen.
Deltagarna kommer vara en tvärvetenskaplig grupp som representerar de flesta av universitetets högskolor och studieinriktningar. XQR 2020 kommer besöka företag längs Finlands kust för att bekanta oss med arbetsmöjligheterna inom olika branscher. XQR:ens planeringsskede är i full gång och anmälningar till XQR:en tas emot senare under sommaren. XQR:en äger rum under 25 September – 1 Oktober 2020.

Kontakta XQR:en

Här når du Xqr:en. Mer information om arbetsgruppen hittar du under "Arbetsgruppen"

Teknologföreningen

Otsvängen 22

02150 Esbo

Kontakta oss