XQRR 2018 vill ge möjligast många nationsmedlemmar möjligheten att delta på en XQRR, samtidigt som vi vill skapa en kunnig grupp.

Ansökningsprocessen är anonym och ansökan gäller en av de 17 lediga platserna till XQRR 2018: Centraleuropa

Alla ansökningar till XQRR 2018 kommer anonymiseras inför urvalsprocessen. Vi kommer basera våra val enbart på den information som finns i ansökan, så skriv er ansökan med detta i åtanke. Urvalsprocessens ändamål är att skapa möjligast starka grupp med exkursionens fullföljande i åtanke. Eftersom den ekonomiska biten av exkursionen är anseelig kommer detta reflekteras i urvalsprocessen men även andra, för exkursionens utförande kritiska, områden kommer beaktas.

Vi vill ge alla en möjlighet att delta på XQRR

Ifall två likstarka kandidater ställs mot varandra kommer vi i första hand göra vårt val så alla sökande ska ha möjlighet att delta i en XQRR under sin studietid. Med andra ord kan äldre studerande som ännu inte hunnit delta på någon XQRR prioriteras. Vi ämnar dock skapa möjligast bred åldersgrupp och uppmanar därför yngre nationsmedlemmar söka: ni har alla möjligheter att komma med och, vem vet, kanske just DU arrangerar din dröm-XQRR inom kort!

XQRR:en är ett stort ekonomiskt påtag, men målsättningen är att kostnaderna täcks av spons och understöd.

Vi har planerat för att 50% av XQRR:ens kostnader täcks av understöd och den kvarvarande hälften av talkoinkomster och företagsspons. För att täcka den kvarvarande delen krävs i medeltal en såld spons och ett talko av varje deltagare. Vinsten från sålda sponspaket delas 50-50 mot säljarens resekostnader och XQRR:ens pott, och alla talkoinkomster räknas mot de personliga reskostnaderna. Resans pris utan såld företagsspons uppskattas vara 650€/person och sjunker med med varje såld sponsplats – speciellt för försäljaren.

En plats på XQRR 2018 kräver ingen ekonomisk risk under våren. Eventuella deltagaravgifter kommer uppbäras i två rater. Den första raten uppbärs vid XQRR:ens ”point of no return” den 1 juni 2018. PONR-raten täcker de kostnader som måste bokas i god tid innan resan, såsom flyg och logi. Den första ratens storlek är dessa utgifter, minus införskaffade medel delat på antalet deltagare. Återbetalning av PONR-raten kan inte garanteras för de som hoppar av efter PONR. En andra rat som ämnar täcka allmänna resekostnader såsom gemensamt program och måltider m.m. enligt vad som kommits överens om inom XQRR:en kan uppbäras i början av september 2018 om inte införskaffade medel täcker desta kostnader. Om medelanskaffningen överstiger kostnaderna efter att någon rat betalats kommer deltagaravgifterna betalas tillbaka efter exkursionen så mycket som XQRR:ens nollresultat tillåter.

XQRR 2018 baserar sig på en gemensam kraftanstränging för att samla behövliga medel, och som resultat behöver ingen enskild deltagares personliga ekonomi lida. Genom att dela betalningarna i två mindre rater som kan komma betalas tillbaka försöker vi minska den ekonomiska påfrestningen för enskilda deltagare.

XQRR:en har många skor att fylla

Vi strävar i första till att hand fylla ”funktionärsposter” inom XQRR:en med kunniga deltagare som alla kommer spela en viktig roll i exkursionens utförande.  Dessa funktionärer med en kort beskrivning av deras uppgifter finns här under.

 • Grafiker
  • Sköter om grafiskt utseende
 • Webmaster
  • Sköter om maillistor och tekniskt stuff
 • Fotograf
  • Fotograferar allt relaterat till Xqrr
 • Företagsscout
  • Söker potentiella företag för andra att kontakta och upprätthåller vår företagslista
 • Talkoarrangör
  • Bokför, söker och arrangerar talkon
 • Pysselchef
  • Sköter praktiskt pyssel med prylar och logon samt övrigt
 • Bloggare
  • Ansvarar över att resans upplevelser nedtecknas och delas till omvärlden.
 • Vloggare
  • Filmar och editerar videon, etc.

Enligt behov och det program som arrangeras under XQRR:en kommer utredande grupper tillsättas. Övriga deltagare kommer fungera som medlemmar i åtminstone någon av dessa som t.ex. kunde vara

 • Programgrupp
  • Arrangerar gemensamt dagsprogram
 • Transportgrupp
  • Ansvarar för arrangerandet av transport mellan och inom städer
 • Matgrupp
  • Scoutar passliga restauranger som rymmer hela XQRR:en och planerar in matpauser.

Vem söker vi?

 • Dig som vill förverkliga en gruppresa och bidra till gemenskap, kamratskap och fina minnen tillsammans
 • Dig som kan skaffa samarbetspartners för att ekonomiskt kunna förverkliga resan
 • Dig som är en expert inom någon av de ovannämda uppdragen som behövs under vårt projekt
 • Dig som har en drive och attityd av guld och glimten i ögat