Nyheter

Projektet XQRR 2018: Centraleuropa är igång!

TF:s nationsmöte valde i februari tre taggade nationsmedlemmar till Exkursionsmästeriet för att förverkliga projektet XQRR 2018. Mästeriet har bestämt att kosan kommer styras mot Centraleuropa under månadsskiftet september-oktober 2018. De preliminära resedagarna är 28.09-07.10.2018. Arbetet medd att upprätta den behövliga infrastrukturen, såsom denna hemsida, budget, sponsmodeller, anmälningsformulär m.m. pågår som Läs mer…

Av Andreas Holm, sedan